Het huidige bestuur kent de volgende samenstelling:

Functie Naam
Voorzitter J.L. de Jong
Secretaris A. Foppen
Penningmeester R. Bakkenes
Lid E.Goosensen-Foppen
Lid P. Pijlman

De leden van het bestuur genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden.