Het huidige bestuur kent de volgende samenstelling:

Functie Naam
Voorzitter J. de Jong
Secretaris A. Foppen
Penningmeester J.van Otterloo
Lid W. Koorevaar
Lid W. Mazier
Lid N. C. R. de Jong

De leden van het bestuur genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden.