Onze Lieve Vrouwe kerk. 

Uit de geschiedenis is gebleken dat de bouw van de Onze Lieve Vrouwe- of Mariakerk moet zijn voortgekomen uit een eerder gebouwde
kapel in de 10e of de 11e eeuw, gewijd aan de Heilige Maria. De Mariakapel zou in de 13e eeuw al zijn uitgebreid met een middenschip  

van 30 meter en zijbeuken. In de 14e eeuw stond buiten de stadsmuren de Nicolaaskerk. Een kanunnikenkerk die de moederkerk van de kapel geweest zou zijn. In 1415 werd deze kerk door blikseminslag getroffen en door brand ernstig beschadigd. Het nog bruikbare torenmateriaal werd op last van de Hertog en de Bisschop gebruikt om de Mariakapel, die binnen de stadsmuren stond, te vergroten.
De Nicolaaskerk bleef tot 1524 in gebruik.

De Reformatie.
Tijdens de omwenteling naar de reformatie ondergaat de kerk voor de eerste maal de beeldenstorm in 1566. Er worden wel vernielingen aangericht, maar niet zoveel als in andere kerken omdat tijdig is ingegrepen en ontmanteling van altaren en beelden in alle rust heeft plaatsgevonden. De goederen zijn verkocht of elders ondergebracht. In 1572 volgde de tweede Beeldenstorm nadat de kerk eerst  weer voor de RK-erediensten hersteld was geweest. Maar kerk noch kloosters werden gespaard. Grafzerken van voornamelijk adellijke families werden verwijderd of beschadigd.De schilderingen in het hoogkoor en dwarsschip verdwijnen onder een dikke laag witkalk. Het witkalken wordt in de loop der tijd nog  vele malen herhaald. In totaal 13 keer.'In 1583 gaat de kerk over in gereformeerde handen.

De Torenval.
Een groot deel van de kerk ging verloren toen in 1797 de toren instortte en een deel van het schip verwoestte. Het resterende deel van het schip werd hierna afgesloten door een nieuwe gevel in sobere Lodewijk XVI stijl.

De kerk nu.
De kerk is nog steeds in bezit van de Hervormde Gemeente. Er worden elke zondag 2 kerkdiensten gehouden.