Restauratie 2018 - 2021.

In het begin  van de 21e  eeuw werd duidelijk dat op korte termijn een restauratie van de schilderingen wederom nodig zou zijn. Omdat bij grondig onderzoek bleek dat ook de dakconstructie ernstige gebreken vertoonde waaruit bleek dat de totale restauratie zeer kostbaar zou zijn. Na veel voorbereiding, met o.a. het aanvragen van subsidies, kon in 2018 begonnen worden met de kapconstructie van de kerk.
Vervolgens werd er in begin 2019 een begin gemaakt met de restauratie van de schilderingen in het hoogkoor. Het hoogkoor en de viering werden in de steigers gezet. Dit had tot gevolg dat de kerk enige tijd gedeeltelijk of geheel gesloten is geweest voor de zondagse vieringen. 
In september 2019 kwam een einde aan genoemde restauratiewerkzaamheden.

Voordat verder gegaan werd met de restauratie van de schilderingen in de zijbeuken kwam aan het licht dat het voegwerk aan de buitenzijde veel gebreken vertoonde. Er moesten op korte termijn maatregelen genomen worden. Een onverwachte tegenvaller in de begroting.

Dat had tot gevolg dat de verdere restauratie van de schilderingen in de zijbeuken enige vertraging ondervond.  In september 2020 is begonnen met de schilderingen in de zijbeuk aan de kant van de Wheme. Daarna zal in 2021 de kooromgang ter hand worden genomen.

Als de financiële middelen beschikbaar komen zal dan in 2021 als laatste ook de zijbeuk aan de noordzijde onderhanden genomen worden.

De bedoeling is dat als deze restauraties zijn afgerond er aandacht besteed gaat worden aan de klimaatbeheersing in de kerk. Natuurlijk om kosten te besparen maar ook ter behoud van de schilderingen.